Aktiebok

Hantera aktiebok genom aktiebok.netAktiebok.net är marknadens mest kompletta system för säker, webbaserad hantering av ägarförteckningar.

Tjänsten kan användas av alla bolag som behöver upprätta en ägarförteckning och hantera transaktioner/förändringar i förteckningen. Oavsett bolagets associationsform och antalet ägare.

När bolagets ägarförteckning (aktiebok) administreras genom aktiebok.net finns  allt på plats och hanteringen är lika enkel för bolaget som att lägga ut bokföringen på en redovisningsbyrå.

Tryggt – både för aktieägare och bolagets styrelse/ledande befattningshavare.

Aktieboken och de registerutdrag systemet genererar uppfyller inte bara aktiebolagslagens krav utan också bolagets behov inför stämma, kontakter med aktieägare och revisor. Kostnadseffektiv administration, enkel hantering av emissioner, smidiga lösningar inför bolagsstämma och mycket mer ger resultat som syns. Alltid med kvalité, säkerhet och personlig service. En faktor som höjer värderingen av bolaget inför förvärv, fussioner och liknande.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur bolaget kan få del av alla fördelar genom aktiebok.net!

aktiebok.net – sedan 2005 marknadens mest kompletta system för säker, webbaserad hantering av ägarförteckningar.

Rekonstruktion? Om bolagets aktiebok har gått förlorad eller inte uppfyller Aktiebolagslagens (ABL) krav kan aktiebok.net bistå bolaget med rekonstruktion och dessutom säkerställa en fortsatt korrekt hantering. Kontakta oss för mer information! Vi använder inga pekpinnar, vi hittar lösningar!

Säkerhet och integritet vid hantering av personuppgifter är prioriterade områden som vi inte kompromissar med. Vår lösning innebär att aktieboken inte påverkas av inbrott, stöld eller en trasig hårddisk. Kryptering, skydd mot intrång och mycket mer finns på plats. Informationen är katastrofsäkrad och väl skyddad. Läs gärna mer om hur vi gör;

Rättelse av uppgifter: För personlig information om vilka uppgifter som finns registrerade, för att meddela adressändring eller ändring av andra uppgifter, varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!