Corporate Investigation

aktiebok.net bistår bolag med corporate investigationVåra handläggare har mångårig erfarenhet av komplexa utredningar, research och analys. Självklara moment i flera av våra tjänster. Men ibland krävs lite mer. Ibland behövs en corporate investigation, företagsutredning.

Om bolaget har ett problem som styrelse/ledande befattningshavare vill lösa, när det finns ett problem man vill få konstaterat eller när man vill försäkra sig om att vissa problem inte uppstår – då har aktiebok.net erfarenhet och kompetens för nödvändig utredning, research, kartläggning och analys. Såväl nationellt som internationellt. Våra handläggare behärskar flera språk flytande. Vid behov samarbetar vi med utvalda revisorer och advokater.

Genom att inhämta, analysera och bereda information för eventuella vidare åtgärder är det vår målsättning att bolagets styrelse/ledande befattningshavare ska komma till större visshet i det specifika ärendet. Det kan exempelvis handla om;

  • Bakgrundsundersökning och kartläggning inför avtal, förvärv, rekrytering och liknande.
  • Efterforskning och spårning av personer och dokument.
  • Beredning av kommande utredning.

Diskretion är en självklarhet, varmt välkommen att kontakta oss med dina funderingar redan idag!

Vi har rutin och många års erfarenhet av finansiell och legal due diligence. Ett bra komplement till företagsutredningar, i synnerhet inför företagsförvärv, ansökan om listning/notering, emissioner och andra strategiska förändringar i bolaget.

Mer information: Artikel om internal corporate investigations