Funktioner

Aktiebok.net är sedan 2005 marknadens mest kompletta system för säker, webbaserad hantering av ägarförteckningar. I aktiebok.net finns alla redskap i ett verktyg. Ett utbud av funktioner som ger bolag möjlighet att fokusera på affärer utan att kompromissa med ordning och reda i aktiebok, emission, stämma och mycket mer. Tryggt för såväl aktieägare som bolagets styrelse och ledande befattningshavare.

Med effektiva system och få mellanhänder har vi möjlighet att erbjuda omfattande administrativa tjänster med en prisbild som är lägre än centrala värdepappersförvaltare samtidigt som utbudet av tjänster och funktioner är betydligt mer omfattande;

Aktiebok.net

Månadsavgift beror på antalet aktieägare, startavgift tillkommer*.

 •  Aktieägarförteckning
 •  Adressregister inkl kontaktuppgifter
 • Uppdatering (adress & kontakt)
 • Hantering okänd ägare, förmyndare, god man 
 • Ägarbyte (förvärv)
 • Överlåtelse (gåva, arv)
 • Överlåtelse av rätt till utdelning 
 •  Registerutdrag
 •  Kontrolluppgifter, bekräftelse
 •  Offentlig aktiebok
 •  Fullständig aktiebok
 •  Bolagsstämmoaktiebok
 • Lista största ägarna
 • Historik
250-750
kontakt

Mer

Kompletterande tjänster och funktioner genom aktiebok.net.

 • Split, omvänd split, ändring av aktiekapital
 • Återköp
 • Aktiespridning, ägarspridning
 • Fond-, apport-, kvittnings- och nyemission
 • Emission & administration
 • E-teckning
 • Investeraravdrag
 • Konvertibler
 • Optioner
 •  Incitamentsprogram
 • Utdelning
 •  Adressetiketter  
 • Spridningslista till KFI
 • Bolagsstämma & administration
 • Bolagsverk underlag
 • Smallcaplisted
offert
kontakt

Extra

För bolag som behöver lite till, som vill mer, och som gör mer.

 • Finansiell information
 • Memorandum
 • Prospekt, pricklista, pass
 • Marknad & kommunikation
 •  Compliance management
 • Styrning & policydokument
 • Legal Due Diligence Finansiell Due Diligence
 • Corporate Investigation
 • Bolagsbildning
 • M&A
 • Juridisk rådgivning
offert
kontakt

* För fullständiga villkor inklusive begränsningar ifråga om omfattning och ansvar hänvisas till avtalet.

Mer information;

Aktiebolagslag (2005:551) 

 • 5 kap 3 § Aktieboken skall bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.
 • 5 kap 7 § I bolag som inte är avstämningsbolag är styrelsen ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig enligt denna lag.