E-teckning

Aktiebok.net har en genial lösning som komplement till vanlig teckningsanmälan i samband med emissioner: e-teckningAktiebok.net har gedigen erfarenhet av hantering av tilldelningsbevis och avräkningsnotor i samband med emissioner. Vi vet vad som fungerar och hur man gör det smidigt, effektivt och korrekt.

För bolag som vill lite mer har aktiebok.net därför utvecklat en genial lösning som underlättar för investerare att teckna i emissioner; e-teckning. Från en portal på bolagets egen hemsida kan aktier i pågående emission tecknas i realtid.

Lösningen är optimal för bolag som tillämpar löpande teckning i en emission, det vill säga när tilldelning sker fortlöpande under emissionen. Vanligtvis används e-teckning som ett komplement till traditionell teckningshantering och kan många gånger öka teckningsgraden. 

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om möjligheter och lämpliga lösningar i samband med emissioner.

När tilldelning av aktier och utskick av avräkningsnotor i en emission sker löpande innebär det att emissionen kan komma att fulltecknas innan teckningstidens slut. E-teckning är inte bara ett redskap som underlättar för investerare, det ger bolaget en tidig indikation på eventuellt behov av att nyttja överteckning (förutsatt att detta ryms inom bolagsstämmans bemyndigande och styrelsens beslut om emissionen). Det blir så mycket lättare, både för investerare och bolag!