Emission

aktiebok.net - för bolagets administration av emissionerAllt för emissioner

Aktiebok.net erbjuder en effektiv hantering för alla typer av emissioner, split och förändring av bolagets aktiekapital. Notor, e-teckning, betalningspåminnelser, statistik och underlag för investeraravdrag är bara några av de tjänster som erbjuds.

Konvertibel & option

Vid erbjudanden om konvertibler och optioner hanterar aktiebok.net nödvändig administration under fastställd löptid. Har bolaget dessutom incitamentsprogram kan våra handläggare se till att det fungerar som tänkt. Tryggt för alla parter.

Finansiell kommunikation – prospekt & memorandum

Behöver bolaget ytterligare tjänster i samband med kapitalanskaffning? Hjälp med att skriva prospekt, memorandum, genomföra due diligence eller planera event? Aktiebok.net har alla redskap och bolaget får en kontraktspart som inte försvinner så fort teckningstiden gått ut. Det gör oss unika.

 

Emissionshantering är och har varit en hörnsten i vår verksamhet sedan 2005. Vi vet vad som krävs och hur man gör det smidigt, effektivt och korrekt. Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster i samband med emissioner!