Emission – administration

Aktiebok.net - service vid emission i aktiebolaget

Aktiebok.net erbjuder effektiv hantering av administrationen vid alla typer av emissioner. Den administrativa tjänsten är tillgänglig för alla bolag oavsett hur aktieboken hanteras.

Med gedigen erfarenhet hjälper våra handläggare till med att formulera delar om villkor och anvisningar i prospekt/memorandum samt utformning av tecknings- och anmälningssedlar.

Våra inarbetade rutiner underlättar för bolaget vid registrering av tecknings- och anmälningssedlar, utskrift av tilldelningsbevis, avräkningsnotor, betalningspåminnelser och statistiska underlag. Hantering av teckningslistor samt underlag för registrering av emissionen hos Bolagsverket är en självklarhet.

Med andra ord, aktiebok.net kan bistå bolag med det praktiska, tidskrävande och nog så viktiga skrivbordsarbetet i samband med en emission. Så ledningen kan fokusera på att möta investerare och presentera sitt bolag.

Emissioner är en hörnsten i vår verksamhet. Vi har gjort jobbet i stort sett varje vecka sedan drygt 10 år tillbaka. Det har gett oss mer än erfarenheter, kunskap om regelverk och insikter om marknadens förutsättningar. Vi vet vad som fungerar. Tveka inte att kontakta oss för ett öppet samtal om möjligheter och alternativ!