Säkerhet i aktieboken

Säkerhet utan kompromiss

Säkerhet genom aktiebok.net

Aktiebok.net prioriterar säkerhet och har därför ett starkt skydd mot intrång samt IPS/IDS. Säkerhetskopior skapas löpande och backup dagligen. All trafik krypteras med SSL (Secure Socket Layer)*. De servrar som hanterar informationen är fysiskt skyddade mot brand och stöld i miljöanpassade serverhallar som övervakas dygnet runt. Brandväggar och virusskydd är ständigt uppdaterade.

Det innebär att aktieboken inte påverkas av inbrott, stöld eller en trasig hårddisk. Informationen är katastrofsäkrad och väl skyddad.

Loggbok är trygghet

Aktiebok.net är byggd för att minimera fel på grund av ”den mänskliga faktorn”. Men för den händelse att något behöver kontrolleras loggas alla transaktioner och registreringar in i minsta detalj. Allt kan härledas i efterhand. Tryggt för både ledning och aktieägare.

Kvalitet hela vägen

Med en aktiebok i ordning och reda får bolaget många fördelar;

* Personlig handläggare med mångårig erfarenhet av aktieböcker.
* Registerutdrag till aktieägare, t ex inför deklaration.
* Ägarförteckningen är alltid förberedd inför stämma.
* Revisorns arbete underlättas av en uppdaterad aktiebok.
* Underlag till Bolagsverket och Euroclear finns alltid i beredskap.
* Krav på aktieboken inför försäljning, fussion etc tillgodoses snabbt.
*

Tillgång till informationen

Aktiebok.net sätter högt värde på frågor om integritet och tillämpar därför mycket strikta säkerhetsrutiner vid hantering av personuppgifter och information om bolag. Den som önskar ta del av ett bolags aktiebok ska vända sig direkt till respektive bolag, inte till aktiebok.net. Läs mer om personuppgifter!

Mer information;

* SSL är en självklarhet som många internetsidor använder sig av för att öka säkerheten ifråga om avlyssning och manipulation av trafik mellan webserver och webläsare (dvs mellan din dator och den server där dataprogrammet finns). Men om man verkligen vill vara säker på att ingen obehörig kan komma åt informationen räcker det inte att enbart använda SSL. Det behövs också skydd mot intrång, skydd mot skadlig kod, lösningar som blockerar och hindrar attacker mot den plats där den känsliga informationen finns lagrad. Det är därför aktiebok.net valt en lösning med exceptionellt hög säkerhet genom bl a IPS/IDS. Det är trygghet på riktigt!

Information om SSL (Secure Sockets Layer)
Information om IPS (Intrusion Prevention System)
Information om IDS (Intrusion Detection System)
Information om serverlogg