"aktiebok.net – ger resultat som syns"

Kostnadseffektiv administration av bolagets aktiebok, enkel hantering av emissioner, smidiga lösningar inför bolagsstämma och mycket mer. Alltid med kvalité, säkerhet och personlig service.

Välkommen till oss

Vi använder inte pekpinnar, vi hittar lösningar. Snabbt, kostnadseffektivt och mycket smidigt med professionell service och ett komplett utbud av tjänster, även för rekonstruktion av aktiebok, bolagsstämmor och kommunikation med aktieägare…

Erfarenhet av entreprenörers villkor motiverar oss att underlätta administration, information och compliance.

Enkel aktiebokshantering

Hantera aktieboken digitalt genom aktiebok.net. Lika enkelt som att lägga ut bokföringen på en redovisningsbyrå. Tryggt för aktieägare och styrelse/ledning med en aktiebok som fyller aktiebolagslagens krav och bolagets samtliga behov…

Marknadens mest kompletta system för säker, internetbaserad hantering av ägarförteckningar sedan mars 2005.

Allt för emissioner

Aktiebok.net erbjuder effektiv hantering för alla typer av emissioner, split och förändring av aktiekapital. Notor, e-teckning, statistik, underlag för investeraravdrag och hjälp med att skriva prospekt och memorandum är bara några av våra tjänster…

Aktiebok.net har alla redskap och bolaget får en kontraktspart som inte försvinner då teckningstiden gått ut. Det gör oss unika.