aktiebok.net – fördelar

aktiebok.net erbjuder bolag en komplett serviceSedan 2005 är aktiebok.net marknadens mest kompletta system för säker, webbaserad hantering av ägarförteckningar. 

 Ett axplock fördelar som våra klienter lyft fram;

 • Komplett tjänst med personlig service för internetbaserad hantering av aktieboken, inklusive registrering av alla former av ägarbyten (transaktioner)
 • Effektiv och säker administration.
 • Inga program att installera och uppdatera.
 • Systemet aktiebok.net och dess hantering tar ingen plats, varken på kontoret eller i hårddisken.
 • Aktieägare kan när som helst få aktuella registerutdrag med uppgifter om sitt innehav (minskar efterfrågan och behov av fysiska aktiebrev)
 • Revisorns arbete underlättas av en ständigt uppdaterad aktiebok.
 • Ägarförteckningen är alltid förberedd inför stämma.
 • Utdrag och filer kan enkelt tas fram till Bolagsverket, Skatteverket och Euroclear.
 • Krav på aktieboken inför en försäljning, en fussion eller liknande kan snabbt tillgodoses.
 • Ordning och reda i aktieboken höjer värderingen av bolaget i samband med uppköp.
 • Exceptionell säkerhet med skydd mot intrång, krypterad trafik, backup, loggbok osv.  
 • Samtliga lag- och formkrav på aktieboken uppfylls genom aktiebok.net.

Mervärde genom tilläggstjänster: