Köpa och sälja aktier

köpa och sälja aktier - aktiebok.net registrerar det i aktiebokenAktiebok.net kan användas av alla bolag som behöver upprätta en ägarförteckning och hantera förändringar i förteckningen. Registrering av ägarbyten och andra transaktioner (köp/sälj/gåva/arv) är en självklar del av detta. 

Avräkningsnota

När en aktieägare säljer aktier ska en avräkningsnota upprättas. Det är ett kvitto på en aktieaffär och ska bland annat innehålla uppgifter om köpare och säljare samt vad affären avser. Tänk på att texta tydligt på avräkningsnotor! Aktiebok.net har mallar!

Efter att en aktieägare sålt aktier ska säljaren kontakta bolaget ifråga för att informera om att en transaktion ägt rum och att ägarbyte därför ska registreras i aktieboken. Aktiebok.net kan därefter bekräfta vad som registrerats i aktieboken, en uppskattad service. 

Mall för avräkningsnota kan genereras direkt från systemet, likaså registerutdrag och liknande för att säljare och köpare ska veta vad som registrerats efter att de genomfört en affär sinsemellan.

Annonser

Aktieägare som vill sälja sina aktier men inte hittar en köpare kan använda sig av en annonssajt för onoterade, olistade bolag. En av dessa sajter har valt att endast presentera kupongbolag som använder aktiebok.net för sin aktiebokshantering eftersom det innebär att aktieboken har ordning och reda, en trygghet för både säljare och köpare; www.smallcaplisted.se 

 

Observera; UCR Management AB bedriver ingen investeringsrådgivning till kund avseende finansiella 
instrument, tar inte emot eller vidarebefordrar order om finansiella instrument, utför inga order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, inte heller drift av någon handelsplattform. Genom bemyndigande från bolag har UCR Management AB skyldighet att i enlighet med uppdraget från bolaget bedriva administrativa tjänster såsom att registrera ägarbyten (stansa in uppgifter i dataprogram) i dennes aktiebok genom aktiebok.net. Berörda ägarbyten är resultat av en transaktioner som redan ägt rum mellan säljare (aktieägare) och köpare. Detaljer och uppgifter om hur transaktionen (betalningen) genomförts mellan en köpare och säljare registreras inte i aktiebok.net.