Finansiell information

Aktiebok.net har bistått privata och publika aktiebolag med finansiell information, kommunikationsstrategier och framställning av olika typer av finansiella rapporter sedan 2005. Från text till bild, layout och tryck. Genomgående är det vår målsättning att finansiella rapporter, prospekt och memorandum blir lästa och förstådda av såväl aktieägare som investerare. Presentationen ska dessutom vara inbjudande och underlätta förståelsen. Det ger resultat.

Aktiebok.net erbjuder ett brett urval av tjänster i samband med framställning av finansiell information, varmt välkommen att kontakta oss om våra tjänster;

Finansiella Rapporter;

 • Årsrapporter/årsredovisning,
 • Bokslutskommuniké,
 • Halv- och delårsrapport.

Kommunikationsmaterial;

 • Pressmeddelanden, text och layout,
 • Företagspresentation, text och layout,
 • Broschyr, text och layout.
Prospekt och Memorandum;
 • Prospekt, text och layout,
 • Noteringsprospekt (börs), text och layout,
 • Anslutningsmemorandum (MTF), text & layout,
 • Pricklista till FI, börs och marknadsplats (MTF)
 • Handläggning ansökan FI, börs och marknadsplats,
 • EU-pass för prospekt (översättning etc), 
 • Informationsmemorandum, text och layout,
 • Blankett teckningsanmälan, text och layout,
 • Blankett ägarspridning, text och layout.

 

För effektiv kommunikation till aktieägare om finansiell information och liknande, är det viktigt att ha en uppdaterad ägarförteckning, komplett med kontaktuppgifter. Aktiebok.net har alla redskap för detta och handläggare redo att hjälpa till med allt det praktiska. Enkelt och effektivt.

Lag och förordning – mer information;