Stämmohantering

Stämmohantering ställer krav!

Oavsett om bolaget är privat eller publikt finns det en hel del att tänka på i samband med bolagsstämmor. Det kan räcka med ett misstag i samband med kallelsen för att en stämma ska vara omöjlig att genomföra – vilket i sin tur kan påverka planerade emissioner, förvärv och mycket mer. Samma sak gäller för hanteringen efteråt – om underlag till Bolagsverket inte är korrekta kan det medföra oönskade förseningar. 

Aktiebok.net erbjuder skräddarsydda lösningar för att underlätta delar av eller hela processen inför, under och efter stämmor. Smidigt och enkelt. Varmt välkommen att kontakta oss om våra erbjudanden i samband med stämma:

Executive - skräddarsydd lösning för bolag som vill fokusera på stämmor, inte på administration. 

Aktiebok.net utser en erfaren projektledare som ansvarar för stämman från planering fram till stämman avslutats. Dessutom får bolaget en egen kontaktperson som sköter all kontakt med aktieägarna under anmälningsperioden. Det underlättar processen och ger bolaget möjlighet att fokusera på kärnverksamheten istället. Utöver stämmohantering med administration kring bolagsstämman enligt nedan, så är vår personal närvarande under hela bolagsstämman – allt för att säkerställa att det fungerar smidigt.

 • Kallelseaktiebok.net; allt från aktiebok till stämmohantering och emission.
 • Registrering av anmälningar och fullmakter
 • Anmälningsförteckning
 • Bolagsstämmoaktiebok
 • Närvaroregistrering
 • Röstlängd
 • Votering
 • Underlag till Bolagsverket.

Light – för bolag som vill göra en del själva 

Aktiebok.net utser en kontaktperson som sköter all kontakt med aktieägarna under anmälningsperioden. Upprättad anmälningsförteckning och bolagsstämmoaktiebok skickas till bolaget som själva tar ansvar för administrationen i samband med själva stämman. Utifrån protokoll från stämman upprättar Aktiebok.net de underlag som bolagets företrädare ska skicka till Bolagsverket.

 • Registrering av anmälningar och fullmakter
 • Anmälningsförteckning
 • Bolagsstämmoaktiebok
 • Röstlängd

Säkerhetshantering

När det finns anledning att ställa extra krav på säkerhet i samband med bolagsstämma kan våra handläggare presentera ett flertal anpassade lösningar för den specifika situationen. Fråga vid behov!