Kommunikation

aktiebok.net bistår bolag med kommunikation och finansiell informationInvestor relations (IR) är inte bara en fråga om  kommunikation med aktieägare och kapitalmarknaden. Det handlar om att etablera och underhålla förtroende, att bygga starka långsiktiga relationer till investerare. Inför en emission, strukturella förändringar och i samband med handel i aktien är det inte bara betydelsefullt, det kan vara helt avgörande för värderingen. 

Med över tio års erfarenhet av finansmarknaden vi vet hur man bygger starka relationer till aktieägare, investerare och media

Vi har det rätta nätverket för att våra kunder ska nå fram hela vägen med sitt budskap och vi tvekar inte inför krävande situationer och krislägen.

Valet är enkelt; när resultat och kvalitet har betydelse, då är aktiebok.net rätt. Varmt välkommen att kontakta oss om finansiell information, marknad och kommunikation!

Bolag som använder aktiebok.net för administration av sin aktiebok får en aktiebok med kontaktuppgifter. Det underlättar kommunikation med aktieägare och gör det enkelt att ta fram faktauppgifter till finansiella rapporter; aktiekapitalets historik samt ägarstruktur. Smidigt!