Due Diligence

Aktiebok.net; allt för bolaget från administration till utredning och due diligenceStår bolaget inför större förändringar? Aktiebok.net genomför finansiell och legal due diligence inför företagsförvärv, ansökan om listning/notering, emissioner och andra strategiska förändringar.

  • Finansiell Due Diligence: Analys av finansiella data utifrån redovisning, finansiell historik osv.
  • Legal Due Diligence: Juridiska frågor såsom associationsrätt, viktiga avtal, pågående tvister osv.

Besiktningen kan vara mer eller mindre omfattande beroende på hur stor eller komplicerad verksamheten är. Arbetet utförs av kvalificerad personal i samråd med revisor och advokat i en process som består av fem moment:

  1. Uppdragsbekräftelse och genomgång av frågelistor.
  2. Bolaget besvarar frågor utifrån fastställda frågelistor.
  3. Analys.
  4. Rapportering.
  5. Implementering – bolaget åtgärdar ev brister utifrån rapporten.

Välkommen att kontakta oss för finansiell och legal DD.

Fokus

Aktiebok.net kan tillgodose särskilda önskemål i samband med DD, exempelvis ifråga om analys av riskhantering, omvärldsrelationer, organisationsfrågor och liknande. För bolag som överväger större samarbeten kan det också vara aktuellt med fokus på personfrågor och bakgrundskontroll (Integrity Due Diligence).  Negativ publicering i media, politiskt exponerade personer, frågor om ägarskap och liknande kan vara relevanta att belysa innan en affär genomförs. I senare skede kanske det finns behov av Corporate Investigation.

Fördelar

En väl genomförd Due Diligence är ett stöd för säljaren inför kommande förhandlingar  och en trygghet för köparen som får ett underlag ”svart på vitt”. I praktiken kan det innebära att oönskade kostnader minimeras. En DD kan betyda mycket för investerare som vill veta om den bild som förmedlas stämmer överens med verkligheten.

Konsekvenser

När en DD leder till att ev brister ska åtgärdas kan det ibland krävas lite mer. Aktiebok.net erbjuder därför övergripande juridisk rådgivning och i samarbete med advokater från norr till söder kvalificerade tjänster inom affärsjuridik, bland annat inför företagsförvärv, ansökan om listning/notering, emissioner och andra strategiska förändringar. 

Mer information: 

Om due diligence

Artikel: ”Due diligence avgörande för att köpa och bygga bättre företag”