Bolagsstämma

aktiebok.net bistår bolag med allt från emission till bolagsstämmaAktiebok.net erbjuder skräddarsydda lösningar för att underlätta delar av eller hela processen i samband med årsstämma och extra bolagsstämma. Smidigt och enkelt. Och tryggt! Det kan nämligen räcka med ett misstag i samband med kallelsen för att en stämma ska vara omöjlig att genomföra – vilket i sin tur kan påverka planerade emissioner, förvärv och mycket mer. Därför är det viktigt att bolaget gör rätt från början. Men det är mycket att tänka på och regelverket ser dessutom lite olika ut för privata respektive publika bolag. Aktiebok.net reder ut begreppen och underlätta delar av eller hela processen vid bolagsstämma / extra bolagsstämma:

  • Executive för bolag som vill fokusera på stämman, inte på administrationen.
  • Lightför bolag som vill göra en del själva.

Ingen fråga är för liten eller för stor, välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om  möjligheter i samband med bolagsstämmor.

Aktieägare som anmält sig och finns införda i aktieboken före stämman äger rösträtt enligt vad som framgår i Bolagsordningen. Information från aktieboken är alltså avgörande för att aktieägare ska kunna delta i en stämma och utöva sina rättigheter. Om bolaget har gett ut flera aktieslag med olika röstvärde ställs höga krav på underlag för röstlängden. Aktiebok.net bistår bolag med ordning och reda i aktieboken, en trygghet för såväl aktieägare som styrelse/ledning.  Läs om aktiebokshantering här.

Stämmans beslut om styrelse och revisorer, årsbokslut, bemyndigande inför emission osv ska registreras genom Bolagsverket. Aktiebok.net kan bistå med administrationen för att säkerställa en snabb och enkel hantering, allt för att styrelse och ledande befattningshavare ska kunna fokusera på den affärsdrivande verksamheten.

Länkar för dig som vill veta mer

OBS! I Aktiebolagslagen finns bestämmelser om bolagsstämma i kapitel 7.

Aktiebolagslag (2005:551) 

Aktiebolagsförordning (2005:559)

Bolagsverket om bolagsstämma