Enkel aktiebokshantering

Hantera aktieboken digitalt genom aktiebok.net. Lika enkelt som att lägga ut bokföringen på en redovisningsbyrå. Tryggt för aktieägare och styrelse/ledning med en aktiebok som fyller aktiebolagslagens krav och bolagets samtliga behov…

Marknadens mest kompletta system för säker, internetbaserad hantering av ägarförteckningar sedan mars 2005.

Tjänsten för aktiebokshantering kan användas av alla bolag som behöver upprätta en ägarförteckning och hantera transaktioner/förändringar i förteckningen. Oavsett bolagets associationsform och antalet ägare.

När bolagets ägarförteckning (aktiebok) administreras genom aktiebok.net finns  allt på plats. Aktieboken och de registerutdrag systemet genererar uppfyller inte bara aktiebolagslagens krav utan också bolagets behov inför stämma, kontakter med aktieägare och revisor. Kostnadseffektiv administration, enkel hantering av emissioner, smidiga lösningar inför bolagsstämma och mycket mer ger resultat som syns. Alltid med kvalité, säkerhet och personlig service. En faktor som höjer värderingen av bolaget inför förvärv, fussioner och liknande. Kort och gott: enkel aktiebokshantering. Tryggt – både för aktieägare och bolagets styrelse/ledande befattningshavare.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om enkel aktiebokshantering och hur bolaget kan få del av alla fördelar genom aktiebok.net!

Om bolagets aktiebok har gått förlorad eller inte uppfyller Aktiebolagslagens (ABL) krav kan aktiebok.net bistå bolaget att rekonstruera aktieboken och säkerställa en fortsatt korrekt hantering. Kontakta oss för mer information! Vi använder inga pekpinnar, vi hittar lösningar!

Säkerhet och integritet vid hantering av personuppgifter är prioriterade områden som vi inte kompromissar med. Läs gärna mer om hur vi gör;