Marknad & kommunikation

aktiebok.net bistår bolag med tjänster för marknad och kommunikation

Investor relations (IR) handlar inte bara om kommunikation med aktieägare och kapitalmarknaden. Det handlar om att etablera och underhålla förtroende, att bygga starka långsiktiga relationer till investerare. Inför en emission, strukturella förändringar och i samband med handel i aktien är det inte bara betydelsefullt, det kan vara helt avgörande för värderingen. En väl genomarbetad IR-strategi är guld värd!

När affärsverksamheten är i tillväxt samtidigt som bolaget har för avsikt att ta in kapital från investerare ställs höga krav på ordning och reda, rutiner för kommunikation med kapitalmarknaden och att bolaget har en tydlig profil. Finns det tid, kunskap och praktiska möjligheter att göra allt samtidigt? Aktiebok.net hjälper bolag med administrativa rutiner för hantering av aktiebok, emissioner och bolagsstämmor. Men vi kan också bistå med att upprätta bakomliggande strateger för bolaget, lösningar och rutiner för att upprätta och behålla såväl marknadsandelar som intresse ifrån investerare och kapitalmarknaden.

Vi hjälper bolag att bygga framgång och ta plats på marknaden med hemsidor som fungerar, lönsamma kampanjer, ändamålsenliga trycksaker och annonser till rätt målgrupp. Vi kan redigera texter och agera spökskrivare. Upprätta en grafisk profil för bolaget och designa logotyp. Initiera kontakt med journalister och etablera verksamheten genom sociala media. Vi vet hur man driver trafik till en sajt, arbetar för SEO-optimering och utvecklar kampanjer för att stärka ett varumärke. Regelverk vid marknadsföring av finansiella tjänster, börsbolags informationsplikt samt kommunikation till kapitalmarknaden har varit en del av vår vardag sedan 2005. Vi vet vad som gäller!

Direkt, personlig service utan fördyrande mellanhänder gör arbetet effektivt. Kompetensen finns hos våra egna handläggare; ekonomer, jurister, beteendevetare, skribenter, programmerare, formgivare, osv. Noga utvalda samarbetspartners bistår oss vid behov.

Aktiebok.net erbjuder ett brett urval av tjänster och produkter för Marknad, IR och public affairs. Varmt välkommen att kontakta oss om våra tjänster;

 Övergripande strategi;

 • Marknadsundersökning,
 • Omvärldsanalys,
 • Affärsstrategi,
 • Marknadsplan,
 • Kommunikation & IR-strategi.
Produktion av trycksaker;
 • Prospekt/memorandum, text och layout,
 • Finansiella rapporter, text och layout,
 • Företagspresentationer, text och layout,
 • Broschyrer, text och layout,
 • Faktablad, text och layout.
Marknad och kommunikation;
 • Hemsidor, text och design,
 • Kampanj via sociala nätverk,
 • Annonser, text och layout,
 • Pressmeddelanden, text och layout,
 • Event, mässa och kickoff,
 • Tryck och distribution.