Compliance

aktiebok.net; allt för bolaget även compliance managementDet är en utmaning att efterfölja branschregler och lagstiftning, identifiera och upprätta riktlinjer, hantera risker och förebygga problem.

Med tjänster inom compliance management gör aktiebok.net det möjligt för aktiebolag att fokusera på affärer.

Tveka inte att kontakta oss så vi gemensamt kan hitta de lösningar som bäst passar bolaget, exempelvis för:

Med aktiebok.net blir det lätt att göra rätt, att få ordning och reda, att helt enkelt få kontroll på läget.

Compliance betyder ”regelefterlevnad”, att bolaget följer lagstiftning, regelverk, föreskrifter och 
liknande. I praktiken handlar det om att identifiera risker, etablera riktlinjer och införa åtgärder i syfte att säkerställa att bolaget (och dess personal) följer gällande lagar, förordningar osv. Det är viktigt, inte minst om bolaget eftersträvar en konkurrenskraftig position och vill bli en attraktiv kandidat för exempelvis uppköp. 

Mer information: Society of Corporate Compliance and Ethics

Finansinspektionens vägledning för ”börsbolag”, bolag som handlas på reglerade marknader