Allt för emissioner

Aktiebok.net erbjuder effektiv hantering för alla typer av emissioner, split och förändring av aktiekapital. Notor, e-teckning, statistik, underlag för investeraravdrag och hjälp med att skriva prospekt och memorandum är bara några av våra tjänster…

Aktiebok.net har alla redskap och bolaget får en kontraktspart som inte försvinner då teckningstiden gått ut. Det gör oss unika.

Vid erbjudanden om förvärv av konvertibler och optioner hanterar aktiebok.net nödvändig administration under fastställd löptid. Har bolaget dessutom incitamentsprogram kan våra handläggare se till att det fungerar som tänkt. Tryggt för alla parter.

Emissionshantering är och har varit en hörnsten i vår verksamhet sedan 2005. Vi vet vad som krävs och hur man gör det smidigt, effektivt och korrekt. Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster i samband med emissioner!

Kom ihåg att förberedelser inför en emission börjar redan i samband med bolagsstämma och efterföljande beslut av styrelsen. Det krävs beslut om villkor och om vad som ska erbjudas; aktier, konvertibler, företagsobligationer eller kanske en kombination? Dessutom ska styrelsen ta ställning till frågan om eventuell marknadsföring, om erbjudandet ska presenteras i ett prospekt eller memorandum samt hur emissionshanteringen ska ske.

Aktiebok.net kan bistå bolaget i hela processen. Från att formulera förslag till bolagsstämman, utformning av villkor för exempelvis konvertibla skuldebrev, upprättande av marknadsplan till produktion av prospekt/memorandum, administration under pågående emission, registrering av emissionen hos Bolagsverket och mycket mer. Välkommen att kontakta oss för ett skräddarsytt förslag!